เลขที่ บค.2566/-01
นายพรชัย นาชัยเวียง     88952634
เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th