เลขที่ บค.2566/2
ดร.อโณทัย ลาดเหลา
เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th