เลขที่ บค.2566/4
นางสาวปรินดา แก้วน้ำ
เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th