เลขที่ บค.2566/9
นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th