เลขที่ บค.2566/16
นายสิริพงษ์ โปธิปิก
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th