เลขที่ บค.2566/21
นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th