เลขที่ บค.2566/27
ว่าที่ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th