เลขที่ บค.2566/33
นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th