เลขที่ บค.2566/40
นางสาววสุธารา หมื่นโฮ้ง
คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th