เลขที่ ชร.2566/13
นายธกฤต      ยอดสอน
ครูผู้ควบคุม ทีมงานลาบช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th