เลขที่ ชร.2566/14
ทีม     ก่อสร้างลาบขมนมแข็ง
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
http://cert.technicphrae.ac.th