เลขที่ ชร.2566/16
นายนภัส      ชัยนนถี
ทีมก่อสร้างลาบขมนมแข็ง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
http://cert.technicphrae.ac.th