เลขที่ FIXIT.2566/1
นายอัศวิน ข่มอาวุธ
http://cert.technicphrae.ac.th