เลขที่ PTC.2566/2
นายไฉน โลชา
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th