เลขที่ PTC.2566/3
นายผดุง สีเขียว
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th