เลขที่ PTC.2566/4
นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th