เลขที่ PTC.2566/5
ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม
บูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th