เลขที่ PTC.2566/8
นายณัฐพล วงศ์สม
นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th