เลขที่ PTC.2566/12
นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ
วงดนตรี PTC
http://cert.technicphrae.ac.th