ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 กรกฎาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 25 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1460 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 25 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 87 นศท.ปรเมษฐ์ สีวงค์ยาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 64 นศท.ภูดิศกุล ระวังภัย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 63 นศท.วชิรวิทย์ ศิริหิรัญ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 66 นศท.พีรวิชญ์ ทฤษฎีชวลิต นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 72 นศท.กฤษดา สำเภา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 81 นศท.ชนกชนม์ เลิศศิลกุล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 75 นศท.ธนกฤต วงศ์ศักดิ์สิทธิ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 60 นศท.จักรพงษ์ สะอิ้งแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 73 นศท.ภควนิษฐ์ แสนเมือง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
10 นศท.2565/18 66 นศท.อิทธิพัทธ์ การเวก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
11 นศท.2565/11 75 นศท.กฤษฎา เหมืองจา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
12 นศท.2565/12 71 นศท.วรฤทธิ์ ชุ่มใจ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
13 นศท.2565/13 61 นศท.วีรภัทร คำสวัสดิ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
14 นศท.2565/14 76 นศท.พัชรพงษ์ ลำไย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
15 นศท.2565/15 92 นศท.ปภังกร กล้วยคำ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถวานเทียน แพร่ พิมพ์
16 นศท. 66 พิมพ์
17 นศท. 40 พิมพ์
18 นศท. 41 พิมพ์
19 นศท. 34 พิมพ์
20 นศท. 26 พิมพ์
21 นศท. 25 พิมพ์
22 นศท. 26 พิมพ์
23 นศท. 14 พิมพ์
24 นศท. 11 พิมพ์
25 นศท. 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726