ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

          ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาการศึกษา ผู้พัฒนาหวังว่าจะช่วยในการอำนวยความสะดวกทั้ง บุคคลทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน และนักเรียน นักศึกษายังสามารถเก็บเกียรติบัตรรวบรวมทำพอร์ตได้อย่างง่าย โดยที่เกียรติบัตรไม่สูญหาย   

คุณสมบัติระบบ

ผู้ดูแลระบบ
– สร้างโครงการ/กิจกรรม
– แก้ไขโครงการ/กิจกรรม
– ลบโครงการ/กิจกรรม
– นำเข้าแม่แบบเกียรติบัตร
– นำเข้าผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
– แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
– มีสิทธิ์แก้ไขโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ทุกกิจกรรม
– เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ
– ส่งออกทะเบียนคุมเกียรติบัตร

ผู้จัดการเกียรติบัตร
– สร้างโครงการ/กิจกรรม
– แก้ไขโครงการ/กิจกรรม
– ลบโครงการ/กิจกรรม
– นำเข้าแม่แบบเกียรติบัตร
– นำเข้าผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
– แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
– มีสิทธิ์แก้ไขโครงการ/กิจกรรม เฉพาะกิจกรรมที่เป็นผู้ดูแลเท่านั้น
– ส่งออกทะเบียนคุมเกียรติบัตร เฉพาะกิจกรรมที่เป็นผู้ดูแลเท่านั้น

บุคคลทั่วไป
– ค้นหารายชื่อตนเองจากโครงการ/กิจกรรม
– ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบ นายกฤษณะ มีสุข แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726