ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 กุมภาพันธ์ 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 87 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6532 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 87 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชส2567/2 147 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 ชส2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 ชส2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 ชส2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 ชส2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 ชส2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 ชส2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 ชส2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 ชส2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 ชส2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 ชส2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 ชส2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 ชส2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 ชส2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 ชส2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 ชส2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 ชส2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 ชส2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 ชส2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 ชส2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 ชส2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 ชส2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 ชส2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 ชส2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 ชส2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 ชส2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 ชส2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 ชส2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 ชส2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 ชส2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 ชส2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 ชส2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 ชส2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 ชส2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 ชส2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 ชส2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 ชส2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 ชส2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 ชส2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 ชส2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726