ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 29 มิถุนายน 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 92 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6443 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 92 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ศปต.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 ศปต.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 ศปต.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 ศปต.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 ศปต.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 ศปต.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 ศปต.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 ศปต.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 ศปต.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 ศปต.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 ศปต.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 ศปต.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 ศปต.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 ศปต.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 ศปต.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 ศปต.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 ศปต.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 ศปต.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 ศปต.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 ศปต.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 ศปต.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 ศปต.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 ศปต.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 ศปต.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 ศปต.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 ศปต.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 ศปต.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 ศปต.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 ศปต.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 ศปต.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 ศปต.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 ศปต.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 ศปต.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 ศปต.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 ศปต.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 ศปต.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 ศปต.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726