ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1310 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 36 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 33 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 32 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 38 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 39 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 31 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 32 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 27 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 34 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 33 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 32 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 38 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 34 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 29 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 28 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 34 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 28 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 27 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 39 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 32 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 35 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 26 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 FIXIT-NEWYEAR67.2567/2 21 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726