ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 27 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 407 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4550 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 407 รายการ รวมทั้งหมด : 11 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 INV.2567/2 6 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 INV.2567/2 2 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 INV.2567/2 7 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 INV.2567/2 3 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 INV.2567/2 4 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726