ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ต.บ้านกาศ

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 10 กันยายน 2565 ถึง 11 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 66 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 8009 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 66 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 FIX2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 FIX2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 FIX2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 FIX2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 FIX2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 FIX2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 FIX2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 FIX2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 FIX2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 FIX2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 FIX2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 FIX2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 FIX2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 FIX2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 FIX2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 FIX2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 FIX2567/2 109 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 FIX2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 FIX2567/2 126 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 FIX2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 FIX2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 FIX2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 FIX2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 FIX2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 FIX2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 FIX2567/2 19 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726