ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 133 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10079 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 133 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วท.พร./002567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 วท.พร./002567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 วท.พร./002567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 วท.พร./002567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 วท.พร./002567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 วท.พร./002567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 วท.พร./002567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 วท.พร./002567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 วท.พร./002567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 วท.พร./002567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 วท.พร./002567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 วท.พร./002567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 วท.พร./002567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 วท.พร./002567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 วท.พร./002567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 วท.พร./002567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 วท.พร./002567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 วท.พร./002567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 วท.พร./002567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 วท.พร./002567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 วท.พร./002567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 วท.พร./002567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 วท.พร./002567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 วท.พร./002567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 วท.พร./002567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 วท.พร./002567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 วท.พร./002567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 วท.พร./002567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 วท.พร./002567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 วท.พร./002567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726