ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

สานฝันอาสาพี่ช่วยน้อง

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 13 มิถุนายน 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 133 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 10228 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 133 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
82 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
83 วท.พร./002567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
84 วท.พร./002567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
85 วท.พร./002567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
86 วท.พร./002567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
87 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
88 วท.พร./002567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
89 วท.พร./002567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
90 วท.พร./002567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
91 วท.พร./002567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
92 วท.พร./002567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
93 วท.พร./002567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
94 วท.พร./002567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
95 วท.พร./002567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
96 วท.พร./002567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
97 วท.พร./002567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
98 วท.พร./002567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
99 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
100 วท.พร./002567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
101 วท.พร./002567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
102 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
103 วท.พร./002567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
104 วท.พร./002567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
105 วท.พร./002567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
106 วท.พร./002567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
107 วท.พร./002567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
108 วท.พร./002567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
109 วท.พร./002567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
110 วท.พร./002567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
111 วท.พร./002567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
112 วท.พร./002567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
113 วท.พร./002567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
114 วท.พร./002567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
115 วท.พร./002567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
116 วท.พร./002567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
117 วท.พร./002567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
118 วท.พร./002567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
119 วท.พร./002567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
120 วท.พร./002567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726