ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

ศูนย์อาชีวะ จิตอาสา ช่วยประชาชน (Fix It Center) ช่วงวันหยุดยาว 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 66

หน่วยงาน : ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 กรกฎาคม 2566 ถึง 2 สิงหาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 46 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3667 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 46 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 fixit.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 fixit.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 fixit.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 fixit.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 fixit.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 fixit.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 fixit.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 fixit.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 fixit.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 fixit.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 fixit.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 fixit.2567/2 81 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 fixit.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 fixit.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 fixit.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 fixit.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 fixit.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 fixit.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 fixit.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 fixit.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 fixit.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 fixit.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 fixit.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 fixit.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 fixit.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 fixit.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 fixit.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 fixit.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 fixit.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 fixit.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 fixit.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 fixit.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 fixit.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 fixit.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 fixit.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 fixit.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 fixit.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 fixit.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 fixit.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726