ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 15 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 512 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 49 นศท.ญ.ศศิภา วงค์รอบ นศท.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 37 นศท.อิทธิพัทธ์ การเวก นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 34 นศท.กฤษฎา สำเภา นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 38 นศท.ชนกชนม์ เลิศศิลากุล นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 49 นศท.นราวิชญ์ ฟูแก้ว นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 44 นศท.ภควนิษฐ์ แสนเมือง นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 42 นศท.จิรยุ จันทาภัย นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 58 นศท.ระพีพงศ์ พลแหลม นศท.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 47 นศท.ภาคภูมิ ประเพณี นศท.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
10 นศท. 35 พิมพ์
11 นศท. 22 พิมพ์
12 นศท. 19 พิมพ์
13 นศท. 16 พิมพ์
14 นศท. 20 พิมพ์
15 นศท. 2 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726