ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

จิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 19 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1090 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 19 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 88 นศท.ญ.ศศิภา วงค์รอบ นศท.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 75 นศท.อิทธิพัทธ์ การเวก นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 55 นศท.กฤษฎา สำเภา นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 62 นศท.ชนกชนม์ เลิศศิลากุล นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 164 นศท.นราวิชญ์ ฟูแก้ว นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 67 นศท.ภควนิษฐ์ แสนเมือง นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 69 นศท.จิรยุ จันทาภัย นศท.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 94 นศท.ระพีพงศ์ พลแหลม นศท.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 70 นศท.ภาคภูมิ ประเพณี นศท.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จิตอาสา แพร่ พิมพ์
10 นศท. 72 พิมพ์
11 นศท. 41 พิมพ์
12 นศท. 56 พิมพ์
13 นศท. 45 พิมพ์
14 นศท. 50 พิมพ์
15 นศท. 28 พิมพ์
16 นศท. 22 พิมพ์
17 นศท. 15 พิมพ์
18 นศท. 10 พิมพ์
19 นศท. 7 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726