ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 66 รวมทั้งหมด : 11 หน้า

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 18 มี.ค. 67 ถึง 22 มี.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 23 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 23 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง  อ.สูงเม่น  จ.แพร่

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 12 มี.ค. 67 ถึง 13 มี.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 80 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 249 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) พี่ปันน้อง สร้างสรรค์ สู่อนาคต

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Cente) พี่ปันน้อง สร้างสรรค์ สู่อนาคต

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 22 ก.พ. 67 ถึง 24 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 30 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 95 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 27 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 407 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1721 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 ธ.ค. 66 ถึง 2 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 38 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 720 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงบ่าย)

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงบ่าย)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 393 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4302 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726