ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 69 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ณ  ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ณ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : 4 ต.ค. 66 ถึง 5 ต.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 74 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4337 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการอาชีวะพัฒนาภายใต้กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาหน้าโรงอาหาร

โครงการอาชีวะพัฒนาภายใต้กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาหน้าโรงอาหาร

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 20 ส.ค. 09 ถึง 9 ก.ย. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 40 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2678 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ก่อสร้างคัพ ครั้งที่ 4)

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ก่อสร้างคัพ ครั้งที่ 4)

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 1 ก.ค. 09 ถึง 30 ก.ค. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 88 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5017 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะแผนกสถาปัตยกรรมและแผนกช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 12 ส.ค. 66 ถึง 14 ส.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 20 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1368 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมประกวดร้องเพลง

กิจกรรมประกวดร้องเพลง

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 9 ส.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 43 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3047 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 ส.ค. 09 ถึง 20 ส.ค. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 9360 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726