ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 69 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : แนะแนว
วัน/เดือน/ปี : 6 พ.ค. 66 ถึง 7 พ.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 975 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 67216 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ช่วยเหลือ เหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ภายใต้โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center)

ช่วยเหลือ เหตุเพลิงไหม้ โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) ภายใต้โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center)

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 13 ก.พ. 09 ถึง 14 ก.พ. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 41 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3729 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 ก.พ. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 87 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6245 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 25 ก.พ. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 45 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4007 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 ม.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 181 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 11683 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วัน/เดือน/ปี : 29 ธ.ค. 65 ถึง 4 ม.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 55 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4832 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726