ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 69 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

กิจกรรมวาดภาพศิลปะสตรีทอาร์ท (Street Art)

กิจกรรมวาดภาพศิลปะสตรีทอาร์ท (Street Art)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 พ.ย. 66 ถึง 30 พ.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 171 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2932 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่อาชีพในอนาคต 2566

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่อาชีพในอนาคต 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 23 พ.ย. 66 ถึง 24 พ.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 49 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1539 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
TECHNIC OPEN HOUSE 2024

TECHNIC OPEN HOUSE 2024

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 4 ธ.ค. 66 ถึง 8 ธ.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 1282 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 32518 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะ

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 6 ธ.ค. 66 ถึง 6 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 3 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 199 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ออกหน่วยบริการประชาชน ชุมชนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน

ออกหน่วยบริการประชาชน ชุมชนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วัน/เดือน/ปี : 25 ต.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 53 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3326 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 1/2566

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 1/2566

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 16 พ.ค. 65 ถึง 16 ก.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 702 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 42536 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726