ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 72 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงเช้า)

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงเช้า)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 331 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6914 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2567

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 ม.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 21 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1368 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67 ถึง 18 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 22 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1112 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมวาดภาพศิลปะสตรีทอาร์ท (Street Art)

กิจกรรมวาดภาพศิลปะสตรีทอาร์ท (Street Art)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 พ.ย. 66 ถึง 30 พ.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 171 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3726 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่อาชีพในอนาคต 2566

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่อาชีพในอนาคต 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานปริญญาตรี
วัน/เดือน/ปี : 23 พ.ย. 66 ถึง 24 พ.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นาโน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 49 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1862 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
TECHNIC OPEN HOUSE 2024

TECHNIC OPEN HOUSE 2024

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 4 ธ.ค. 66 ถึง 8 ธ.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 1282 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 38478 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726