ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 69 รวมทั้งหมด : 12 หน้า

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

โครงจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 2/66

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 27 ก.พ. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 407 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4550 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

ศูนย์อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 28 ธ.ค. 66 ถึง 2 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 36 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1310 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงบ่าย)

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงบ่าย)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 390 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 7596 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงเช้า)

วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ (ช่วงเช้า)

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 331 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 5524 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2567

ร่วมบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2567

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 ม.ค. 67 ถึง 31 ธ.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 21 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1130 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 16 ม.ค. 67 ถึง 18 ม.ค. 67
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 22 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 930 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726