ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 27 รวมทั้งหมด : 5 หน้า

ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 11 ส.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 18 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 527 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ซาบซึ้งพระคุณแม่

ซาบซึ้งพระคุณแม่

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 12 ส.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 17 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 546 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 27 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 13 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 447 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
จิตอาสา

จิตอาสา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ค. 65 ถึง 28 ก.ย. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 21 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 782 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 18 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 533 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 30 มิ.ย. 66 ถึง 1 ก.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 27 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 887 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726