ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 39769 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 จส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 จส.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 จส.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 จส.2567/2 100 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 จส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 จส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 จส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 จส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726