ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
82 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
83 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
84 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
85 จส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
86 จส.2567/2 77 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
87 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
88 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
89 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
90 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
91 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
92 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
93 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
94 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
95 จส.2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
96 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
97 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
98 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
99 จส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
100 จส.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
101 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
102 จส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
103 จส.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
104 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
105 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
106 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
107 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
108 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
109 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
110 จส.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
111 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
112 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
113 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
114 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
115 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
116 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
117 จส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
118 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
119 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
120 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726