ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
401 จส.2567/2 69 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
402 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
403 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
404 จส.2567/2 79 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
405 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
406 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
407 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
408 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
409 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
410 จส.2567/2 138 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
411 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
412 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
413 จส.2567/2 82 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
414 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
415 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
416 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
417 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
418 จส.2567/2 99 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
419 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
420 จส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
421 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
422 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
423 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
424 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
425 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
426 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
427 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
428 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
429 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
430 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
431 จส.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
432 จส.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
433 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
434 จส.2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
435 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
436 จส.2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
437 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
438 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
439 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
440 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726