ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 37254 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
161 จส.2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
162 จส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
163 จส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
164 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
165 จส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
166 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
167 จส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
168 จส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
169 จส.2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
170 จส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
171 จส.2567/2 89 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
172 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
173 จส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
174 จส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
175 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
176 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
177 จส.2567/2 76 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
178 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
179 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
180 จส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
181 จส.2567/2 96 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
182 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
183 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
184 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
185 จส.2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
186 จส.2567/2 97 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
187 จส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
188 จส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
189 จส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
190 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
191 จส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
192 จส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
193 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
194 จส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
195 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
196 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
197 จส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
198 จส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
199 จส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
200 จส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726