ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ซาบซึ้งพระคุณแม่

ซาบซึ้งพระคุณแม่

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 12 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 22 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1182 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 22 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 76 นศท กฤษฎา เหมืองจา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 71 นศท.ธณรัฐ แดงหล้า นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 72 นศท.ศศิดนัย อารีย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 74 นศท.พงศภร สมสิน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 70 นศท.ชนาเทพ แกล้วกล้า นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 70 นศท.วรากร วันลังกา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 77 นศท.อนันต์ตุลา ม้าวิ่ง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 67 นศท.ชนกชนม์ เลิศศิลากุล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 79 นศท.อิทธิพัทธ์ การเวก นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
10 นศท.2565/18 71 นายสรรพวัต กลั่นสกุล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
11 นศท.2565/11 64 นศท.ชนกันต์ เย็นใจ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
12 นศท.2565/12 69 นศท.ต่อชาติส์ โชติศรีพันธุ์พร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
13 นศท.2565/13 74 นศท.กฤษฎา ใจกัญญา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
14 นศท.2565/14 70 นศท.ญ.กานต์วดี พูลสวัสดิ์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซาบซึ้งพระคุณแม่ แพร่ พิมพ์
15 นศท. 52 พิมพ์
16 นศท. 49 พิมพ์
17 นศท. 32 พิมพ์
18 นศท. 23 พิมพ์
19 นศท. 18 พิมพ์
20 นศท. 14 พิมพ์
21 นศท. 13 พิมพ์
22 นศท. 2 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726