ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 26 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 455 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 39770 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 455 รายการ รวมทั้งหมด : 12 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 จส.2567/2 194 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 จส.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 จส.2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 จส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 จส.2567/2 87 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 จส.2567/2 91 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 จส.2567/2 93 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 จส.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 จส.2567/2 90 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 จส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 จส.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 จส.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 จส.2567/2 123 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 จส.2567/2 92 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 จส.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 จส.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 จส.2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 จส.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 จส.2567/2 124 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 จส.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 จส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 จส.2567/2 84 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 จส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 จส.2567/2 80 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 จส.2567/2 95 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 จส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 จส.2567/2 94 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 จส.2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 จส.2567/2 102 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 จส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 จส.2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 จส.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 จส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 จส.2567/2 86 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726