ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
361 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
362 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
363 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
364 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
365 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
366 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
367 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
368 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
369 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
370 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
371 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
372 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
373 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
374 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
375 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
376 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
377 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
378 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
379 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
380 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
381 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
382 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
383 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
384 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
385 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
386 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
387 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
388 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
389 หส.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
390 หส.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
391 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
392 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
393 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
394 หส.2567/2 44 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
395 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
396 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
397 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
398 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
399 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
400 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726