ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
401 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
402 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
403 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
404 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
405 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
406 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
407 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
408 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
409 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
410 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
411 หส.2567/2 42 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
412 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
413 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
414 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
415 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
416 หส.2567/2 43 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
417 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
418 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
419 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
420 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
421 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
422 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
423 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
424 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
425 หส.2567/2 39 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
426 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
427 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
428 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
429 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
430 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
431 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
432 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
433 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
434 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
435 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
436 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
437 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
438 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
439 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
440 หส.2567/2 45 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726