ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
42 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
43 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
44 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
45 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
46 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
47 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
48 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
49 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
50 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
51 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
52 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
53 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
54 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
55 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
56 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
57 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
58 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
59 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
60 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
61 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
62 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
63 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
64 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
65 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
66 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
67 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
68 หส.2567/2 78 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
69 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
70 หส.2567/2 48 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
71 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
72 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
73 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
74 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
75 หส.2567/2 73 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
76 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
77 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
78 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
79 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
80 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726