ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 33308 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
121 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
122 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
123 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
124 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
125 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
126 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
127 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
128 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
129 หส.2567/2 75 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
130 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
131 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
132 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
133 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
134 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
135 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
136 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
137 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
138 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
139 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
140 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
141 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
142 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
143 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
144 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
145 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
146 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
147 หส.2567/2 71 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
148 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
149 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
150 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
151 หส.2567/2 70 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
152 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
153 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
154 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
155 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
156 หส.2567/2 74 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
157 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
158 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
159 หส.2567/2 85 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
160 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726