ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
321 หส.2567/2 68 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
322 หส.2567/2 42 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
323 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
324 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
325 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
326 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
327 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
328 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
329 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
330 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
331 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
332 หส.2567/2 42 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
333 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
334 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
335 หส.2567/2 55 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
336 หส.2567/2 61 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
337 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
338 หส.2567/2 54 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
339 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
340 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
341 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
342 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
343 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
344 หส.2567/2 46 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
345 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
346 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
347 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
348 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
349 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
350 หส.2567/2 36 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
351 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
352 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
353 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
354 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
355 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
356 หส.2567/2 60 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
357 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
358 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
359 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
360 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726