ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566

หน่วยงาน : งานหลักสูตรการเรียนการสอน
วัน/เดือน/ปี : 19 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 503 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 30374 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 503 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
201 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
202 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
203 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
204 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
205 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
206 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
207 หส.2567/2 67 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
208 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
209 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
210 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
211 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
212 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
213 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
214 หส.2567/2 64 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
215 หส.2567/2 57 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
216 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
217 หส.2567/2 66 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
218 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
219 หส.2567/2 51 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
220 หส.2567/2 62 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
221 หส.2567/2 47 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
222 หส.2567/2 63 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
223 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
224 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
225 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
226 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
227 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
228 หส.2567/2 50 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
229 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
230 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
231 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
232 หส.2567/2 72 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
233 หส.2567/2 59 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
234 หส.2567/2 49 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
235 หส.2567/2 58 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
236 หส.2567/2 53 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
237 หส.2567/2 65 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
238 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
239 หส.2567/2 56 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
240 หส.2567/2 52 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726